Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbete. Med en varumärkesundersökning kan vi hjälpa er få svar på tex. varumärkeskännedom och attityd kring ert varumärke med mera. Undersökningen kan kartlägga vilka associationer och attribut som förknippas med ert varumärke och hur olika faktorer påverkar varumärket styrka.

Vi kan även göra en intern varumärkesundersökning där era medarbetare får svar på hur de upplever ert varumärke. För er som arbetar intensivt med ert varumärke och marknadsföring kan en varumärkestracking vara en bra lösning för att få en kontinuerlig uppföljning ert varumärkesarbete. 

 

Kundanpassad varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ert varumärke och vi anpassar undersökningens utformning efter vad just ni vill få svar på. Varumärkeskännedom och attityd/acceptans kring varumärket samt vilka värderingar som förknippas med varumärket är vanliga frågeställningar. Vi utforma er varumärkesundersökning så att den matchar just era behov.

Vi kan rikta undersökningen till företag, befolkningen i allmänhet eller till en viss målgrupp som vi avgränsar utifrån olika variabler för att motsvara era önskemål på målgruppen. Vi har dessutom möjlighet att genomföra varumärkesundersökningar internationellt.

 


Våra undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning använder vi oss vanligtvis av en telefonrekryterad webbpanel eller telefonintervjuer för att samla in svaren. För en mer kvalitativ varumärkesanalys kan vi genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information. Vi kan givetvis kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder för att ge er en mer heltäckande varumärkesundersökning.

 

Insiktsgivande analys och rapportering

Vi sammanställer resultatet av er varumärkesundersökning till en utförligt rapport som innehåller tydlig grafik, analys, sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer. Vi kan bland annat identifiera vilka faktorer som är viktigast för att skapa en positiv attityd till ert varumärke, kartlägga hur ert varumärke upplevs av olika målgrupper med mera. Ni kan även få tillgång till ett webbaserat analysverktyg där ni själva kan göra egna analyser.

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket (varumärkeskännedom)
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?

Varumärkesundersökning

 

Positioneringsanalys

Ert varumärkes kännedom och acceptans i förhållande till konkurrenterna kan vara helt avgörande för hur stor marknadsandel ni får. I våra varumärkesundersökningar kartlägger och analyserar vi därför ert varumärke på ett sätt som även visar er relativa position mot era konkurrenter. Positioneringsanalysen görs utifrån graden av kännedom och acceptans och utifrån viktiga imagefaktorer för ert varumärke. Resultatet gör att ni tydligt ser hur ni är positionerade gentemot era konkurrenter.

 

Löpande varumärkesundersökning / Varumärkestracking

Vill ni ha tätare uppföljning av varumärket kan vi rekommendera en löpande varumärkesundersökning, en sk. varumärkestracking. En varumärkestracking görs då till exempel en gång per månad, kvartal eller per halvår. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan en varumärkestracking visa hur ert varumärke utvecklas och hur varumärket påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, era konkurrenter osv.

+

Mer om våra undersökningsmetoder

Nedan är de huvudsakliga metoderna som vi använder oss av när vi ska samla in data till en varumärkesundersökning.

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en marknadsundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Vi strävar alltid efter att få så hög svarsfrekvens som möjligt och oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än vid andra metoder, något som är extra viktigt i de fall man har en mindre målgrupp eftersom varje svar då blir av stor vikt.


WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man har en marknadsundersökning där man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som har en sammansättning som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.


WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en marknadsundersökning som innehåller bilder och filmer. Webbenkäter leder ofta till stora mängder kommentarer och öppna svar.

En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, vi kan länka till webbenkäten via en webbsida och enkäten kan läggas som en pop up. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt att svara på alla våra undersökningar via mobiltelefoner och surfplattor


FOKSGRUPPER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar och insikter som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga intervjuer på tu man hand.

Exempel på områden där fokusgrupper är användbara är: Idégenerering för produktutveckling, test av nya produktkoncept, värderingar och attityder kring varumärken eller för att få insikt i kunders underliggande behov. Det kan även användas i en förundersökning till en större marknadsundersökning genom att det kan hjälpa till att definiera undersökningsproblemet och för att får underlag för utformning av frågeformulär.
+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

ÅJ Distribution
Kännedomsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer och även om det var en mycket svår målgrupp lyckades Next få in en bra mängd svar.
Rapporteringen efteråt var väl strukturerad med flertalet analyser och tydliga diagram och snygg grafik. Undersökningen inklusive Nexts analys och rekommendationer gav oss ett mycket bra underlag för den kommande DR-aktivitet som utfördes efteråt på samma målgrupp.

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer