Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbete. Baserat på insikterna från en varumärkesundersökning står ni väl rustade för att ta välinformerade beslut kring ert fortsatta varumärkesarbete.

Med en varumärkesundersökning ger vi er svar på frågeställningar som till exempel varumärkeskännedom och attityd till ert varumärke, vilka attribut som förknippas med varumärket och hur ert varumärke presterar i förhållande till era konkurrenter.

Vi erbjuder även löpande varumärkesundersökningar / varumärkestracking för en tätare uppföljning ert varumärke. 

 

Kundanpassad varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ett varumärke. Oftast mäter vi bland annat varumärkeskännedom och attityd/acceptans kring varumärket samt vilka värderingar som marknaden förknippar med varumärket. Vi utforma upplägget på er varumärkesundersökning så att undersökningen matchar just era behov.

Vi ser till att rikta er varumärkesundersökning till den målgrupp ni vill nå med undersökningen oavsett om det rör sig om befolkningen i allmänhet eller till en mer avgränsade målgrupp för att motsvara ert varumärkes målgrupp. Förutom den svenska marknaden kan vi genomföra varumärkesundersökningar internationellt både via webbenkäter och telefonintervjuer.

 


Våra undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning samlas svaren vanligtvis in genom en telefonrekryterad webbpanel eller via telefonintervjuer. För en mer kvalitativ varumärkesanalys kan vi även genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information. Vi kan givetvis kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder för att ge er en mer heltäckande varumärkesundersökning.

 

Insiktsgivande analys och rapportering

Resultatet från undersökningen sammanställs till en utförligt analysrapport. Våra rapporter har tydlig grafik och omfattar vanligtvis analys, sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer.

En viktigt del i analysen är att identifiera vilka faktorer som är viktigast för att skapa en positiv attityd till ert varumärke, kartlägga hur ert varumärke upplevs av olika målgrupper med mera.

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket (varumärkeskännedom)
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?

Varumärkesundersökning

 

Positioneringsanalys

I vår varumärkesundersökning kartlägger och analyserar vi oftast er relativa position mot era konkurrenter utifrån varumärkeskännedom, acceptans samt viktiga imagefaktorer. Resultatet av denna analys hjälper er förstå er position på marknaden jämfört mot era konkurrenter.

 

Löpande varumärkesundersökning / Varumärkestracking

Vill ni ha tätare uppföljning av varumärket kan vi rekommendera att ni gör en löpande varumärkesundersökning, en sk. varumärkestracking. En ny undersökning görs då till exempel en gång per månad, kvartal eller per halvår. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan en varumärkestracking kontinuerligt visa hur ert varumärke påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, era konkurrenter osv.

+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

ÅJ Distribution
Kännedomsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer och även om det var en mycket svår målgrupp lyckades Next få in en bra mängd svar.
Rapporteringen efteråt var väl strukturerad med flertalet analyser och tydliga diagram och snygg grafik. Undersökningen inklusive Nexts analys och rekommendationer gav oss ett mycket bra underlag för den kommande DR-aktivitet som utfördes efteråt på samma målgrupp.

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.