Fokusgrupper

Fokusgrupper är ett utmärkt verktyg för vissa typer av undersökningar. Fokusgrupper kan exempelvis användas  vid produkttester eller tjänsteutveckling eller för att få djupare insikter kring ett varumärke osv. Vi kan genomföra både traditionella fokusgrupper och fokusgrupper som görs online.

I fokusgrupper är det dialogen som uppstår mellan deltagarna som är den främsta fördelen jämfört med göra djupintervjuer med en deltagare åt gången. Därför är det viktigt att få rätt dynamik i diskussionen och att deltagarna är engagerade.

Fokusgrupper

Så genomför vi fokusgrupper

Vi tar gärna ett helhetsansvar för genomförandet och hjälper er med allt från planering, rekrytering av deltagare, genomförande av fokusgrupperna till rapport. Vi inleder med ett uppstartsmöte där vi diskuterar igenom projektet, bestämmer målgrupp, sätter en tidsplan, går igenom vilken information ni vill få ut osv.

Nästa steg är utformning av frågeguiden och att rekrytera deltagare utifrån de kriterier som motsvarar er önskemål för målgruppen.

Fokusgrupperna görs antingen ”öga mot öga” eller online via videolänk. Vår moderator ser till att alla frågeområden behandlas och att alla deltagare är aktiva under fokusgruppen.

När fokusgrupperna är genomförda summerar vi utfallet i en tydlig rapport som lyfter fram återkommande åsikter, återger illustrerande citat. Ni kan även få full dokumentation i form av videoinspelning och/eller transkribering av fokusgrupperna i sin helhet. Stockholm

 

Fokusgrupper online

Det finns kan finnas många fördelar med att genomföra fokusgrupper online jämfört med ett traditionellt genomförande där man samla deltagare i en lokal. Några av fördelarna är:

Lägre kostnad
Att göra fokusgrupperna online sparar en hel del kostnader för både lokal och arbetstid.

Avstånd är inget hinder
Om målgruppen finns utspridd över ett stort områden så kan det vara svårt att få dem att samlas för att delta.

Bättre möjlighet till uppföljning
Fokusgrupper som genomförs online kan pågå under en längre period med flera omgångar efter varandra med samma deltagare. Vi kan då följa upp intressant spår och lägga till nya frågeställningar som dyker upp inför varje genomförande. Deltagarna kan även ladda upp bilder eller filmer vilket ger förbättrad förståelsen och en mer målande beskrivning.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni göra fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer