Fokusgrupper

Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod som kan vara ett utmärkt verktyg för vissa typer av undersökningar. Fokusgrupper kan exempelvis användas vid produkttester, tjänsteutveckling, vi kartläggning av kundresan  varumärkesarbete, utvärdering av reklamkampanjer osv.


Vi erbjuder både traditionella fokusgrupper och grupper som görs online. Ofta går det minst lika bra eller bättre att göra fokusgrupperna online som att samla alla för ett fysiskt möte.

 

Så genomför vi fokusgrupper

Vi tar gärna ett helhetsansvar för genomförandet och hjälper er med allt från planering, rekrytering av deltagare, genomförande av fokusgrupperna till rapport. Vi inleder med ett uppstartsmöte där vi diskuterar igenom projektet, bestämmer målgrupp, sätter en tidsplan, går igenom vilken information ni vill få ut osv.

Nästa steg är utformning av frågeguiden och att rekrytera deltagare utifrån de kriterier som motsvarar er önskemål för målgruppen. Traditionella fokusgrupper omfattar oftast runt 8-10 deltagare men om fokusgrupperna görs online använder vi helst lite mindre grupper om 5-6 deltagare.

Vår moderator ser till att alla frågeområden behandlas och att alla deltagare är aktiva och att följa upp med följdfrågor. I fokusgrupper är det dialogen som uppstår mellan deltagarna som är den främsta fördelen jämfört med göra djupintervjuer med en deltagare åt gången. Därför är det viktigt att få rätt dynamik i diskussionen och att deltagarna är engagerade.

 

Rapportering

Efter att fokusgrupperna är genomförda summerar vi allt material i en tydlig rapport där vi återger illustrerande citat, sammanfattar resultatet och lyfter fram intressanta slutsatser. Ni kan även få full dokumentation i form av videoinspelning och/eller transkribering av fokusgrupperna i sin helhet.

Fokusgrupper

Stockholm

Fördelar med fokusgrupper online

Det är numera väldigt smidigt att göra fokusgrupper online och det finns kan finnas många fördelar med att genomföra dem online jämfört med ett traditionellt genomförande. Några av fördelarna med att göra fokusgrupper online är:

Lägre kostnad
Att göra dem online sparar en hel del kostnader för både lokal och arbetstid.

Avstånd är inget hinder
Om målgruppen finns utspridd över ett stort områden eller på många olika platser kan det vara svårt att få deltagarna att samlas i en lokal för att delta.

Bättre möjlighet till uppföljning
Fokusgrupper som genomförs online kan pågå under en längre period genom att det blir relativt smidigt att göra med flera omgångar av fokusgrupperna med samma deltagare. Vi kan då följa upp intressant spår och lägga till nya frågeställningar som dyker upp inför varje genomförande. Deltagarna kan tex. ladda upp bilder eller filmer vilket ger förbättrad förståelsen och en mer målande beskrivning.

Fokusgrupper_online

 

Vill ni göra fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.