Fokusgrupper

Fokusgrupper är en klassisk kvalitativ metod för undersökningar. Fokusgrupper kan användas för att till exempel generera förslag på produktutveckling, testa nya tjänstekoncept eller få djupare insikter kring ett varumärke, utvärdera en förpackning eller reklamfilm osv.

Vi kan genomföra fokusgrupper som ett eget undersökningsprojekt eller som en förstudie inför utformningen av en större marknadsundersökning. Fokusgrupper kan även användas för att generera fördjupad kundinsikter tex. som en del i att kartlägga kundresor eller en kundupplevelsediagnos.

 

Det är just dialogen som uppstår mellan deltagarna som är fördelen med fokusgrupper jämfört med att samla in svar via intervjuer med en deltagare åt gången. Att fokusgrupperna består av rätt deltagare är därför en viktig aspekt att beakta och vi har fler olika metoder som vi kan använda för att rekrytera deltagare till fokusgrupper. Vi kan hjälpa er att hitta deltagare även om ni letar efter en målgrupp som är svårt att identifiera och/eller att rekrytera.

Fokusgrupper

Vi tar gärna ett helhetsansvar för genomförandet av fokusgrupperna och hjälper er med allt från planering, rekrytering av deltagare, genomförande av fokusgrupperna, summering och rapport. Vi har bäst möjlighet att genomför fokusgrupper i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Örebro men vi kan givetvis genomföra fokusgrupper på andra platser.

Vi summerar utfallet av fokusgrupperna att ni får en bra helhetsbild av de insikter som har kommit fram. Resultatet sammanställer vi i en tydlig rapport med återkommande åsikter, illustrerande citat, sammanfattning och slutsatser. Ni kan även få full dokumentation i form av videoinspelning och/eller transkribering av fokusgruppen i sin helhet.

 

Vårt genomförandet av fokusgrupper inkluderar följande:

  • Rekrytering av fokusgruppernas deltagare
  • Utformning av intervjuguide i samråd med er
  • Ändamålsenlig lokal och fika
  • Möjlighet för medlyssning på plats och/eller via. videolänk
  • Moderator som styr fokusgrupperna och uppmuntrar alla att säga sin mening
  • Rapport med metodbeskrivning summering och analys av resultatet, illustrerande citat och sammanfattning. Vi presenterar även slutsatser och ger gärna våra rekommendationer utifrån de insikter som fokusgruppen genererar.

 

Vill du göra en undersökning via fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

?php wp_reset_query(); ?>

Jag vill veta mer