Fokusgrupper

Fokusgrupper kan användas för att till exempel generera förslag på produktutveckling, testa nya tjänstekoncept eller få djupare insikter kring ett varumärke, utvärdera en förpackning eller reklamfilm osv. Fokusgrupper kan även användas för att göra förstudier och definiera undersökningsproblemet inför utformningen av en större marknadsundersökning.

Det är just dialogen som uppstår mellan deltagarna som är fördelen med fokusgrupper jämfört med personliga intervjuer. Att fokusgruppen består av rätt deltagare är därför en viktig aspekt att beakta och vi har fler olika metoder som vi kan använda för att rekrytera deltagare till fokusgrupper. Detta göra att vi kan hitta deltagare till fokusgrupper även om ni letar efter en målgrupp som är svårt att identifiera och/eller att rekrytera.

Vid genomförande av fokusgrupper så hjälper vi till med samtliga delar av genomförandet från planering till rapport. Vi har bäst möjlighet att genomför fokusgrupper i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Örebro eller Uppsala men vi kan givetvis genomföra fokusgrupper på andra platser i landet.

 

De huvudsakliga delarna i genomförandet inkluderar följande:

  • Rekrytering av deltagare
  • Utformning av intervjuguide
  • Lokal och fika
  • Möjlighet för medlyssning på plats och/eller via. videolänk
  • Moderator som styr fokusgrupperna så att de ger så bra insikter som möjligt
  • Rapport med metodbeskrivning summering av resultatet, illustrerande citat och sammanfattning, slutsatser och rekommendationer utifrån de insikter som fokusgrupperna genererar.

 

Vill ni få hjälp att göra fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

?php wp_reset_query(); ?>

Jag vill veta mer