Fokusgrupper

Fokusgrupper kan användas för att till exempel generera förslag på produktutveckling, testa nya tjänstekoncept eller få djupare insikter kring ett varumärke, utvärdera en förpackning eller reklamfilm osv.

Fokusgrupper kan även användas för att göra förstudier och definiera undersökningsproblemet inför utformningen av en större marknadsundersökning. Men vi kan även börja med en annan metod och sedan följa upp med fokusgrupper om det finns behov för fördjupningar.

 

Det är just dialogen som uppstår mellan deltagarna som är fördelen med fokusgrupper jämfört med personliga intervjuer. Att fokusgruppen består av rätt deltagare är därför en viktig aspekt att beakta och vi har fler olika metoder som vi kan använda för att rekrytera deltagare till fokusgrupperna. Detta göra att vi kan hitta deltagare till fokusgrupper även om ni letar efter en målgrupp som är svårt att identifiera och/eller att rekrytera.

 

Vi hjälper er med samtliga delar av genomförandet från planering till rapport. Vi har bäst möjlighet att genomför fokusgrupper i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Örebro men vi kan givetvis genomföra fokusgrupper på andra platser.

 

De huvudsakliga delarna i genomförandet av fokusgrupper inkluderar följande:

  • Rekrytering av deltagare
  • Utformning av intervjuguide
  • Lokal och fika
  • Möjlighet för medlyssning på plats och/eller via. videolänk
  • Moderator som styr fokusgrupperna så att de följer planen och uppmuntrar alla utrymme att säga sin mening
  • Rapport med metodbeskrivning summering och analys av resultatet, illustrerande citat och sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer utifrån de insikter som fokusgrupperna genererar.

 

Vill ni göra en undersökning via fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

?php wp_reset_query(); ?>

Jag vill veta mer