Fokusgrupper

Fokusgrupper är en kvalitativ metod som kan vara ett bra verktyg för vissa typer av undersökningar. Fokusgrupper kan exempelvis användas för att få feedback vid produkt- eller tjänsteutveckling eller för att få djupare insikter kring ett varumärke, en reklamfilm osv.

Vi kan genomföra fokusgrupper som ett eget undersökningsprojekt, som del i ett större projekt som tex vid kartläggning av kundresan eller i form en förstudie en större kvantitativ undersökning. 

 

I fokusgrupper är det just dialogen som uppstår mellan deltagarna som är fördelen jämfört med att samla in svar från en deltagare åt gången. Att se till att det blir en bra diskussion samt att säkerställa att fokusgruppen består av rätt deltagare är därför en viktig aspekt att beakta. Vi kan hjälpa er att hitta deltagare även om ni letar efter en målgrupp som är svårt att identifiera och/eller att rekrytera.

Fokusgrupper

Så genomför vi fokusgrupper

Vi tar gärna ett helhetsansvar för genomförandet av fokusgrupperna. Vi hjälper er med allt från planering, rekrytering av deltagare, genomförande av fokusgrupper, summering och rapport.

Vi inleder med ett uppstartsmöte där vi diskuterar igenom projektet, sätter en tidsplan, går igenom vilken information ni vill få ut från fokusgrupperna osv.

Nästa steg är utformning av frågeguiden samt rekrytering av deltagare i enlighet med de kriterier som satts upp.

Vi hanterar allt det praktiska kring fokusgrupperna och en moderator styr gruppdiskussionen så att alla frågeområden behandlas och ser till att få fram de olika deltagarnas syn på det som diskuteras.

Själva genomförandet av fokusgrupperna görs i en för ändamålet passande lokal. Beroende på i vilken/vilka orter som fokusgrupperna görs så använder vi lokaler som är skräddarsydda för just fokusgrupper. Vi kan erbjuda er medlyssning på plats och/eller via. videolänk.

Vi summerar utfallet av så att ni får en bra helhetsbild av de insikter som har kommit fram. Resultatet sammanställs i en tydlig rapport som lyfter fram återkommande åsikter, återger illustrerande citat, och även en sammanfattning och våra slutsatser. Ni kan även få full dokumentation i form av videoinspelning och/eller transkribering av fokusgruppen i sin helhet.

Fokusgrupper Stockholm

+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

Vill ni göra fokusgrupper?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer