Webbplatsanalys

Via en webbplatsanalys från Next så får ni bra verktyg för att kvalitetssäkra och vidareutveckla webbplatser och intranät. Grunden för vår webbplatsanalys är en enkät som placeras på er webbplats. Webbplatsanalysen kan även omfatta fördjupade studier via tex. fokusgrupper eller djupintervjuer för att få en fördjupad bild av hur webbplatsen uppfattas.

 

Webbplatsanalysen genomförs genom att vi placerar en enkät på er webbplats som aktiveras efter det att besökarna hunnit titta igenom er webbplats i 30- 60 sekunder och hunnit bilda sig en uppfattning av webbplatsen.

Om ni ska göra en större förändring av webbplatsen kan en webbplatsanalys fungera som en förstudie för att skapa en klar bild av vilka behov och önskemål det finns bland webbplatsensnuvarande besökare.

webbplatsanalys

Underlag för kvalitetssäkring och vidareutveckling

Vår webbplatsanalys mäter först och främst användarupplevelsen och ger er en god förståelse för hur er webbplats uppfattas av besökarna. Vi mäter vanligtvis faktorer som till exempel användarvänlighet, navigering, design och innehåll/information. Vi lägger dock gärna till eller drar i från eller omformulerar frågorna i undersökningen för att passa era behov och er webbplats.

 

Tydlig rapport

Vår rapport från webbplatsanalysen ger er ett underlag för utvecklingen av er webbplatsen och analysen fokuserar på att få fram utvecklingspunkter utifrån vad just era besökare tycker. För att ni ska göra rätt prioriteringar samlar vi in både kvantitativ och kvalitativ information som vi analyserar.

Resultatet presenteras i en tydlig rapport med konkreta rekommendationer på åtgärder för att förbättra webbplatsen.

Vår analys av resultatet hjälper er att identifiera vilka områden ni behöver utveckla för en bättre användarupplevelse.

Webbplatsundersökning_resultat

 

Exempel på frågor som en webbplatsanalys via Next besvarar:

  • Hur upplevs webbplatsens design?
  • Hur användarvänlig är webbplatsen?
  • Vad fungerar bra respektive dåligt på webbplatsen?
  • Finns det funktioner som besökarna saknar eller som de inte förstår?
  • Vilka är webbplatsens besökare?
  • Vilket syfte har besökarna med sitt besök på webbplatsen?
  • Hittar besökarna den information som de söker efter?

 

Vill ni göra en webbplatsanalys?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.