Attitydundersökning

En attitydundersökning är en undersökning som syftet till att kartläggs attityden/inställning till olika saker, händelser eller beteenden eller andra företeelser av något slag.

Med en attitydundersökning får ni ett beslutsunderlag som vi hjälper er fatta välgrundade beslut baserade på data och insikter kring hur folk tycker och tänker.

Vi utformar er attitydundersökning utifrån just era specifika behov och hjälper er med allt från utformning av frågor, insamling av data till analys och rapportering.

Skräddarsydd attitydundersökning efter era behov

Allt från undersökningsmetod, frågor och rapportering anpassas utifrån vad ni vill uppnå med undersökningen, målgrupp och övriga förutsättningar. Att frågorna som ska ställas är korrekt utformade är helt avgörande för att få en rättvisande bild.

Beroende på syfte, målgrupp med mera väljer vi lämplig metod för er undersökning. Vi kan genomföra attitydundersökningar med flera olika metoder som telefonintervjuer, webbenkäter, webbpaneler, fokusgrupper, eller personliga intervjuer.

 

Tydlig analys och rapportering

När alla svar har samlat in så sammanställer resultatet till en utförlig och tydlig analysrapport. Resultatet presenteras med hjälp av tydliga och lättlästa diagram och andra tydliga redovisningsformer. Rapporten innehåller även analys och  slutsatser utifrån resultatet. Förutom en skriftlig rapport kan resultatet även levereras i andra format (utifrån era önskemål).

 

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Utförlig analysrapport med pedagogisk grafisk presentation.
  • Jämförelse mellan olika segment/målgrupper.
  • Analys av både kvantitativ (siffror) och kvalitativa (text/öppna frågor) svar.
  • Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer.
  • Utökad rapportering i form av infografics (tillval)
  • Rådatafil

Attitydundersökning

+

Mer om våra undersökningsmetoder

Nedan är de huvudsakliga metoderna som vi använder oss av när vi ska samla in data till en attitydundersökning.

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en attitydundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Vi strävar alltid efter att få så hög svarsfrekvens som möjligt och oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än vid andra metoder, något som är extra viktigt i de fall man har en mindre målgrupp eftersom varje svar då blir av stor vikt.


WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som har en sammansättning som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.


WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en attitydundersökning som innehåller bilder och filmer. Webbenkäter leder ofta till stora mängder kommentarer och öppna svar.

En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, SMS, eller en webblänk som skickas ut med posten. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt att svara på alla våra undersökningar via mobiltelefoner och surfplattor


FOKSGRUPPER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar och insikter som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga intervjuer på tu man hand.

Det kan användas i en förundersökning genom att det kan hjälpa till att definiera undersökningsproblemet och för att får underlag för utformning av frågeformulär.
+

KundkommentarerLänsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Hjälp hemma
Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete.

Redpoodle Systems
Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på. Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss.

KTH innovation
Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen. Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!

 

 

Vill ni göra en attitydundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.