Kundinsikt 2.0

Kundinsikt är grunden för att leverera en riktigt bra kundupplevelse och skapa nöjda och lojala kunder. 

Kundundersökningar är ett vanligt verktyg i jakten på kundinsikt, men många av de kundundersökningar som görs resulterar inte i användbara kundinsikter. De mäter bara nuläget utan att förklara varför det ser ut som det gör, eller vad som behöver göras för att utvecklas.

Kundinsikt 2.0 är en analystjänst där vi analyserar era befintliga data och generera ny/bättre kundinsikt.

 

Kundinsikt är mer än medelvärden och nyckeltal.

Kanske har ni som så många andra en kundundersökning som inte gav er så vidare mycket av värde, att det saknades underlag för att få den kundinsikt ni behöver för att skapa konkreta åtgärder och att utvecklas.

Om detta stämmer in på er så kan vi hjälpa er analysera era data åt er och leverera ökad kundinsikt.

Vid behov kan vi samla in nya data samlas för att komplettera de data ni redan har, kanske genom att göra djupintervjuer, fokusgrupper eller kunddagböcker.

 

Så funkar Kundinsikt 2.0

Vi börjar med en kortare genomgång av er kundundersökning. En av våra konsulter tittar på de frågor som ställas, går igenom er nuvarande analys och rapportering. Om vi ser en potential i att utvinna nya värdefulla kundinsikter så sätter vi upp ett lösningsförslag och en prisbild för arbetet.

Sedan kommer vi granska och analyserar underlaget från er kundundersökning för att utvinna ytterligare kundinsikter från de kunddata ni redan samlat in.

Vi tittar på alla data och analyserar sambandet mellan olika variabler (frågor, bakgrundsdata, tidpunkter, delar av kundresan osv.). Vi granskar öppna svar, kundklagomål, recensioner mm och väver sedan samman allt i vår analys.

Vad ni får

Beroenden på vilka data ni levererar och era önskemål kommer vår rapportering variera i omfattning och innehåll.

En vanlig leverans består av en rapport i Power point och kan omfatta bland annat följande:

  • Prioriteringsanalys som identifierar vilka faktorer som ni bör prioritera för att få ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Identifiering av signifikanta skillnader mellan kundgrupper.
  • Identifiering av problemområden, svagheter och styrkor ur kundernas ögon.
  • Återkommande förbättringar som kunderna efterfrågar.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder.

 

+

Kundkommentarer

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

 

Vill ni få djupare kundinsikt?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.