Exitundersökning – analys av kundtapp – Churnanalys

En exitundersökning ger värdefull insikt som hjälper er att förhindra kundavhopp och gör att ni kan identifiera åtgärder som kommer förlänga livstidsvärdet på er kundbas. Medan kundundersökningar vanligtvis bara riktar sig till befintliga kunder så riktar sig en exitundersökning till de som inte länge är kunder i syfte för att så svar på varför de slutat som kunder.

De allra flest som slutar vara kunder kommer aldrig meddela varför de slutar som kund. Med en exitundersökning mot före detta kunder kan vi hjälpa er att förhindra fortsatt kundtapp genom att identifiera orsakerna och motåtgärder.

 

En exitundersökning kan göras på flera olika sätt och kan innefatta både de som tidigare varit kunder men kan även de som valde att inte bli kunder, tex. personer som inte slutför ett påbörjat köp, som tackar nej till ett erbjudande eller lämnar en butik utan att köpa något. Vi anpassar undersökningen till de förhållanden som gäller hos er och anpassar frågor och metod.

Exitundersökningen kan riktas både mot privatkunder och till företagskunder beroende på er målgrupp. Vi ser till att de kunder som inkluderas i undersökningen får en positiv upplevelse av vår undersökning.

Förutom att fråga kunderna så inkluderar vi gärna data från ert kundregister för att få en mer heltäckande analys som ger djupare insikter.

Exempel på frågor som en exitundersökning kan besvara

  • Vad är det som gör att ni förlorar vissa kunderna?
  • Hur kan ni motverka att ni förlorar fler kunder?
  • Vilka kundsegment riskerar ni att förlora nu och i framtiden
  • Vad beror kundtappen på och hur kan ni förhindra det?

 

Analys som ger insikter

Resultatet av exitundersökningen sammanställs och analyseras av våra konsulter. Resultatet presenteras en utförlig rapport som innehåller vår analys av resultatet. Vi analyserar inte bara betyg utan vi går även igenom öppna svar och kommentarer för att identifiera bakomliggande. Vi ger er även rekommendationer på åtgärder utifrån vår analys av resultatet.

Vår leverans:

  • Utförlig analysrapport med metodbeskrivning, resultatredovisning i form av snygga och tydliga diagram, analys, sammanfattning, slutsatser och rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Analys av vilka faktorer och vilka steg i kundresan som främst leder till att ni förlorar kunder.
  • Sammanställning och analys av öppna svar där vi identifierar de bakomliggande orsakerna, identifierar problem och möjligheter.
  • Segmentering över kundtyper med hög andel förlorade kunder och segment i riskzonen.
  • Identifiering av kunder som ni riskerar att förlora inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas.

 

Vill ni göra en exitundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer