Kundundersökning

En kundundersökning via Next är alltid åtgärdsfokuserad och hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder. Ni får en kundundersökning som ger er värdefulla kundinsikter för förbättra kundupplevelsen och skapa ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Vi erbjuder en helhetslösning för kundundersökningar och hjälper er med allt från att utforma frågor, insamling av svar till analys och rapportering. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att ta fram åtgärdsplaner.

 Kundundersökning - Nöjd kund index - NKI undersökning

Skräddarsydda kundundersökningar

Allt från utformning av frågor, hur vi samlar in svar till analys och rapportering utformas för att passa er verksamhet och era behov och förutsättningar. Även om frågorna anpassas mäter vi oftast bl.a. Lojalitetsindex och Kundupplevelseindex och/eller Nöjd kund index.

Vi gör både relationsövergripande kundundersökningar som omfattar den totala kundrelationen och mer löpande undersökningar med fokus på upplevelsen av en viss transaktion eller interaktion med kunden. Ibland kan en kombination av dessa två typer av undersökningar behövas för att få kundinsikt på både strategiskt och operativ nivå.

I de flesta fall görs undersökningen via webbenkäter och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna väljer vi den eller de metoder som passar bäst för just er kundundersökning.

 

Insiktsgivande analyser och rapporter

En ordentlig analys som ger vägledning i att utforma åtgärder är helt avgörande för en lyckad kundundersökning. Vi sammanställer vanligtvis resultatet till en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och grafiska modeller.

Vi analyserar resultatet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer och åtgärder som ni bör prioritera för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal (som NKI, Lojalitetsindex eller NPS) är dock inte tillräckligt för att få underlag till konkreta åtgärdsplaner. Därför analyserar vi ofta även kommentarer och motiveringar för att identifiera bakomliggande orsakerna och ge er djupare kundinsikt. Vi kan även koppla ihop resultatet av er kundundersökning med hårda värden som tex. kundklagomål, andel kundavhopp, omsättning osv.

Baserat på vår analys och ger vi er även konkreta rekommendationer på åtgärder för att utveckla er verksamhet och skapa en bättre kundupplevelse.

 

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Utförlig och insiktsgivande rapport med snygg och pedagogisk grafisk presentation.
  • Nyckeltal som Nöjd kund index, Kundupplevelseindex och Lojalitetsindex.
  • Jämförelse mellan kundgrupper och verksamhetsområden.
  • Prioriteringsanalys som visar vad ni bör prioritera för att få ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Analys av motiveringar och kommentarer.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal.
  • Workshop kring undersökningsresultatet.
  • Konsultstöd för att skapa konkreta åtgärdsplaner.

 

Rapportportal för löpande kundundersökningar

När man gör löpande kundundersökningar kan en webbaserad rapportportal vara en bra lösning. Genom rapportportalen kan era medarbetare få kontinuerlig feedback i individanpassade rapporter som levererar just den information som varje medarbetare ska ha tillgång till.

Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar ut notiser till era medarbetare. Larmet kan triggas av tex. låga betyg eller missnöjda kunder och gör att ni kan agera snabbare på negativ feedback.

Nöjd Kund undersökning

 

Från kundundersökning till åtgärdsplan

En kundundersökning som man inte agerar på leder inte till utveckling och fyller inget syfte. Vi hjälper er därför gärna att processa fram åtgärder baserad på den kundinsikt som undersökningen ger. Genom workshops enligt vår arbetsmodell Action Aid kan vi stötta er i att omvandla kundinsikter till konkreta åtgärdsplaner

Gör ni löpande kundundersökningar kan vi gärna hjälpa er att sätta rutiner för att kontinuerligt omvandla feedback och kundinsikter till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


10 tips för bättre kundundersökning

Klicka på rubriken för att ta del av våra experttips med 10 punkter att tänka på när man gör kundundersökningar. Artikeln öppnas i ett nytt fönster.

 

Kundupplevelsediagnos

Vill ni få fram djupare insikter i hur ni upplevs av era kunder så kanske inte endast en kundundersökning är tillräckligt. Vår kundupplevelsediagnos kombinerar olika undersökningsmetoder och datakällor som tillsammans genereras djupare kundinsikter än vad en vanlig kundundersökning får fram.

 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT