Tjänster

Kunder

Medarbetare

Marknad

Varumärke & Image

Workshops

Kundundersökning

En kundundersökning via Next är åtgärdsfokuserad och hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder. Ni får en skräddarsydd kundundersökning som ger er värdefulla kundinsikter för skapa ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Allt från frågor till rapportering utformas för att undersökningen som hjälper er att utvecklas. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att ta fram åtgärdsplaner.

 

Vi gör både relationsövergripande kundundersökningar som omfattar den totala kundrelationen och mer löpande undersökningar med fokus på en viss transaktion eller interaktion med kunden (tex.  ett köp, service, installation, leverans). Ibland kan en kombination av båda dessa typer av kundundersökningar vara nödvändigt för att få fram kundinsikter på operativ respektive strategisk nivå och för att kunna förbättra både kundnöjdhet och kundlojalitet.

 

 Kundundersökning - Nöjd kund index - NKI undersökning

Kundanpassad kundundersökning

Allt från utformning av frågor, hur vi samlar in svar till analys och rapportering utformas för att passa er. Detta gör att ni får en kundundersökning som genomförs med den metod som blir bäst och som ger er den information ni behöver för att förbättra kundupplevelsen.

I de flesta fall görs undersökningen via webbenkäter och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna väljer vi den eller de metoder som passar bäst för just er kundundersökning.

 

Insiktsgivande analyser och rapporter

En ordentlig analys som ger vägledning i att utforma åtgärder är helt avgörande för en lyckad kundundersökning. Vi sammanställer vanligtvis resultatet till en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och grafiska modeller.

Vi analyserar resultatet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer och åtgärder som ni bör prioritera för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal (som NKI, Lojalitetsindex eller NPS) är dock inte tillräckligt för att få underlag till konkreta åtgärdsplaner. Därför analyserar vi ofta även öppna svar för att identifiera bakomliggande problem och ge er djupare kundinsikt.

Baserat på vår analys ger vi er konkreta rekommendationer på åtgärder för att utveckla er verksamhet.

 

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Utförlig och insiktsgivande rapport med snygg och pedagogisk grafisk presentation.
  • Jämförelse mellan kundgrupper och verksamhetsområden.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av kundundersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop kring undersökningsresultatet och utveckling av handlingsplaner.
  • Stöd i att arbeta vidare med att prioritera bland identifierade problem och möjligheter och skapa konkreta åtgärdsplaner.

 

Rapportportal med stöd för åtgärdsplaner

När man gör en löpande kundundersökning kan en webbaserad rapportportal vara en bra lösning. Genom rapportportalen kan era medarbetare få kontinuerlig feedback i individanpassade rapporter som levererar just den information som varje medarbetare ska ha tillgång till.

Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar ut notiser till era medarbetare. Larmet kan triggas av tex. låga betyg eller missnöjda kunder och gör att ni kan agera snabbare.

Nöjd Kund undersökning

 

Från undersökning till åtgärdsplan

En kundundersökning som man inte agerar på leder inte till utveckling. Vi hjälper er därför gärna att processa fram åtgärder baserad på den kundinsikt som undersökningen ger. Utifrån vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att omvandla kundinsikterna till konkreta åtgärdsplaner. Vi kan även hjälpa er att sätta rutiner för att omvandla feedback och kundinsikter till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer