Kundundersökning

En kundundersökning via Next ger er kundinsikter och ett mycket bra beslutsunderlag för att skapa nöjdare och lojalare kunder. Ni får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som ger kundinsikter som hjälper er att förbättra kundupplevelsen. Vi ser även till att er kundundersökning blir en positiv upplevelse för era kunder.

Vi erbjuder både relationsövergripande undersökningar som omfattar den totala kundrelationen och mer löpande kundundersökningar med fokus på en viss typ av interaktion med kunden (tex.  ett köp, service, leverans eller kontakt med kundtjänst). Ofta kan en kombination av både löpande och en relationsövergripande kundundersökning vara nödvändigt.

I de flesta fall gör vi kundundersökningar via webbenkäter via e-post och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna väljer vi den eller de metoder som passar bäst för just er.

 kundundersökning - Nöjd kundindex NKI Lojalitetsindex

Kundanpassad kundundersökning

Vi skräddarsyr er kundundersökning genom att hänsyn till de omständigheter som råder för just er verksamhet. Allt från utformning av frågor, hur vi samlar in svar till rapportering anpassas till er verksamhet och era behov. Vare sig ni vill göra en nöjd kund undersökning och mäta kundnöjdhet och kundlojalitet eller om ni vill få andra former av kundinsikt så utformar vi en kundundersökning som passar just er.

 

Insiktsgivande analyser och rapporter

En ordentlig analys som ger vägledning i att utforma åtgärder är helt avgörande för en lyckad kundundersökning. Vi granskar och analyserar resultatet på djupet för att identifierar vilka kvalitetsfaktorer och åtgärder som ni bör prioritera för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal (som NKI eller NPS) är inte tillräckligt för att få underlag till konkreta åtgärdsplaner. Därför analyserar vi ofta även öppna svar för att identifiera bakomliggande problem och ge er djupare kundinsikt.

Baserat på vår analys av resultatet ger vi er även konkreta rekommendationer på åtgärder för att utveckla er verksamhet. Vi sammanställer vanligtvis resultatet i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och grafiska modeller.

 

Med en kundundersökning kan vi bla. besvara följande:

  • Graden av kundnöjdhet och kundlojalitet via nyckeltal som NKI- Nöjd kundindex, NPS – Net promoter score eller Lojalitetsindex.
  • Hur ni presterar utifrån olika kvalitetsfaktorer som kvalitet, bemötande med mera.
  • Vilka kvalitetsfaktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka åtgärder ni bör prioritera.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna.

 

Rapportportal med stöd för åtgärdsplaner

När man gör en löpande kundundersökning kan en webbaserad rapportportal vara en bra lösning. Genom rapportportalen kan era medarbetare få kontinuerlig feedback i individanpassade rapporter. Rapportportalen ger er dessutom möjlighet att göra egna analyser och rapporter.

Vi erbjuder även systemstöd för webbaserade åtgärdsplaner som hjälper er att överblick att utvecklingen går framåt. Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar ut notiser som kan triggas av tex. låga betyg eller missnöjda kunder. Detta gör att ni snabbare kan upptäcka och agera på problem som era kunder upplever i sin kontakt med er.

Kundundersökning

 

Från kundundersökning till åtgärdsplaner

En kundundersökning som man inte agerar på leder inte till utveckling. Vi hjälper er gärna att processa fram åtgärder och åtgärdsplaner baserad på den kundinsikt som kundundersökningen ger. Utifrån vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att omvandla kundinsikterna till utveckla konkreta åtgärdsplaner. Vi kan hjälpa er att etablera ett kundcentrerat synsätt och att sätta rutiner för att omvandla feedback och kundinsikter till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer