Kundundersökning

En kundundersökning via Next ger er ett mycket bra beslutsunderlag för att skapa nöjdare och lojalare kunder. Ni får åtgärdsfokuserad kundundersökning som hjälper er identifiera styrkor och svagheter och att ta ut riktningen för förbättringsåtgärder. Vi levererar kundinsikter som hjälper er att förbättra kundupplevelsen och nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. 

 

Vi kan hjälpa er vare sig ni behöver en relationsövergripande kundundersökning som omfattar den totala kundrelationen eller en löpande kundundersökning med fokus på en viss interaktion med kunden (tex.  ett köp, service, leverans). Ofta kan en kombination av båda dessa typer av kundundersökningar vara det bästa för att få kundinsikter både då det gäller operativ och strategisk nivå.

I de flesta fall gör vi kundundersökningar via webbenkäter via e-post och/eller via telefonintervjuer. Vi kan även använd metoder som SMS, surfplattor osv. Beroende på omständigheterna väljer vi den eller de metoder som passar bäst för just er undersökning.

 Kundundersökning - Nöjd kund index - NKI undersökning

Kundanpassad kundundersökning

Vi skräddarsyr er kundundersökning utifrån de omständigheter som råder för just er verksamhet. Allt från utformning av frågor, hur vi samlar in svar till rapportering anpassas till er verksamhet och era behov. Vare sig ni vill göra en kundundersökning för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet eller om ni vill följa upp vissa processer så utformar vi en undersökning som passar just er.

 

Insiktsgivande analyser och rapporter

En ordentlig analys som ger vägledning i att utforma åtgärder är helt avgörande för en lyckad kundundersökning. Vi analyserar resultatet och identifierar vilka kvalitetsfaktorer och åtgärder som ni bör prioritera för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal (som NKI eller NPS) är inte tillräckligt för att få underlag till konkreta åtgärdsplaner. Därför analyserar vi ofta även öppna svar för att identifiera bakomliggande problem och ge er djupare kundinsikt. Baserat på vår analys ger vi er konkreta rekommendationer på åtgärder för att utveckla er verksamhet.

Vi sammanställer vanligtvis resultatet till en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och grafiska modeller, eller också kan ni ta del av resultatet via en webbaserad rapportportal.

 

Med en kundundersökning kan vi bla. besvara följande:

  • Graden av kundnöjdhet och kundlojalitet via nyckeltal som NKI – Nöjd kundindex eller Lojalitetsindex.
  • Hur ni presterar utifrån olika kvalitetsfaktorer som kvalitet, bemötande med mera.
  • Vilka kvalitetsfaktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna.

 

Rapportportal med stöd för åtgärdsplaner

När man gör en löpande kundundersökning kan en webbaserad rapportportal vara en bra lösning. Genom rapportportalen kan era medarbetare få kontinuerlig feedback i individanpassade rapporter med bara den information som varje medarbetare ska ha tillgång till. Rapportportalen ger er dessutom möjlighet att göra egna analyser och rapporter.

Vi erbjuder även systemstöd för webbaserade åtgärdsplaner som hjälper er att överblick att utvecklingen går framåt. Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar ut notiser till era medarbetare. Larmet kan triggas av tex. låga betyg eller missnöjda kunder och gör att ni snabbare kan upptäcka och agera på feedback från er kundundersökning.

Kundundersökning

 

Från kundundersökning till åtgärdsplan

En kundundersökning som man inte agerar på leder inte till utveckling. Vi hjälper er därför gärna att processa fram åtgärder baserad på den kundinsikt som er kundundersökning ger. Utifrån vår arbetsmodell Action Aid som vi genomför i workshop tillsammans med er kan vi hjälpa er att omvandla kundinsikterna till konkreta åtgärdsplaner. Vi kan även hjälpa er att sätta rutiner för att omvandla feedback och kundinsikter till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer