Kundundersökning

En kundundersökning via Next ger er ett mycket bra verktyg för verksamhetsutveckling. Ni får en skräddarsydd och åtgärdsfokuserad kundundersökning som ger kundinsikter som hjälper er skapa nöjdare och lojalare kunder.

Att göra en undersökning är bra början, men det är de efterföljande åtgärderna som är det viktigaste. Vi hjälper er gärna att utveckla handlingsplaner och att implementera rutiner som sätter kundinsikt och kundupplevelsen i centrum.

 

Vi kan hjälpa er vare sig ni behöver en relationsövergripande undersökning som omfattar den totala kundrelationen eller om ni behöver en transaktionsinriktade mer löpande kundundersökning med fokus på en viss typ av interaktion med kunden (tex.  ett köp, service, leverans eller kontakt med kundtjänst).

Rapport Nöjd kundindex NKI Lojalitetsindex

Kundanpassad kundundersökning

Vi skräddarsyr er kundundersökning genom att hänsyn till de omständigheter som råder för just er verksamhet. Allt från utformning av frågor, hur vi samlar in svar till rapportering anpassas till er verksamhet och era behov. Vare sig ni vill mäta kundnöjdhet och kundlojalitet eller om ni vill få andra former av kundinsikt så utformar vi en undersökning som passar just er.

I de flesta fall gör vi kundundersökningar via webbenkäter via e-post och/eller via telefonintervjuer. Har ni en liten kundbas där varje svar väger tungt är oftast telefonintervjuer att föredra framför en webbaserad kundundersökning. Vi kan även använd metoder som SMS, IVR, surfplattor osv.

 

Insiktsgivande analyser och rapporter

En ordentlig analys som ger vägledning i att utforma åtgärder är helt avgörande för en lyckad kundundersökning. Vi sammanställer vanligtvis resultatet i en utförlig och tydlig rapport med snygga och lättlästa diagram och grafiska modeller.

Vi granskar och analyserar resultatet på djupet för att identifierar vilka kvalitetsfaktorer och åtgärder som ni bör prioritera för att nå ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.

Att bara analysera siffror och nyckeltal (som NKI eller NPS) är inte tillräckligt för att få underlag till konkreta åtgärdsplaner. Därför analyserar vi även öppna svar för att identifiera bakomliggande problem och ge er djupare kundinsikt.

Baserat på vår analys av resultatet ger vi er även konkreta rekommendationer på åtgärder för att utveckla er verksamhet.

 

En kundundersökning från oss kan bla. besvara följande:

  • Graden av kundnöjdhet och kundlojalitet via nyckeltal som NKI- Nöjd kundindex, NPS – Net promoter score eller Lojalitetsindex.
  • Hur ni presterar utifrån olika nyckelfaktorer som kvalitet, bemötande med mera.
  • Vilka kvalitetsfaktorer har störst effekt på kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Vilka åtgärder ni bör prioritera.
  • Vilka är de bakomliggande orsakerna som skapar missnöjda respektive nöjda kunder.
  • Vilka förbättringsförslag har kunderna.

 

Rapportportal med stöd för åtgärdsplaner

När man gör en löpande kundundersökning kan en webbaserad rapportportal vara en bra lösning. Genom rapportportalen kan era medarbetare få individanpassade rapporter med rätt information till rätt person. Rapportportalen ger er dessutom möjlighet att göra egna analyser och rapporter.

Vi erbjuder även systemstöd för webbaserade åtgärdsplaner som hjälper er att överblick att utvecklingen går framåt. Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar ut notiser som kan triggas av tex. låga betyg eller missnöjda kunder. Detta gör att ni snabbare kan identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder.

Kundundersökning

 

Från undersökning till åtgärdsplaner

Vi hjälper er gärna att processa fram åtgärder och åtgärdsplaner baserad på den kundinsikt som undersökningen ger. Utifrån vår arbetsmodell Action Aid kan vi hjälpa er att omvandla kundinsikterna till utveckla konkreta åtgärdsplaner.

För att nå ökad kundnöjdhet eller och kundlojalitet måste man agera på den feedback som samlas in. Vi hjälper er gärna att etablera ett kundcentrerat synsätt och att sätta rutiner för att omvandla kontinuerlig feedback ständiga förbättringar.

 

Vill ni göra en kundundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer