Kundupplevelseindex

Kundupplevelseindex är ett nyckeltalför att mäta upplevelsen av kundupplevelsen och bygger på flera olika frågor som mäter kundupplevelsen utifrån ett de olika delar som kundupplevelsen omfattar.

Kundupplevelseindex bygger på frågor som mäter olika aspekter som påverkar kunden både före, under och efter leverans och kundupplevelseindex omfattar därmed mer eller mindre hela kundresan summerat i ett enda övergripande nyckeltal. Eftersom kundresan ser olika ut för olika verksamheter så byggs kundupplevelseindex upp av olika frågor beroende på vad det är för verksamhet.

Genom att kundupplevelseindex blir kopplat till ett flertal frågor som mäter kundupplevelsen från flera olika vinklar blir kundupplevelseindex ett mycket tillförlitligt nyckeltal för hur väl ni lyckas i att levererar en riktigt bra kundupplevelse.

Jag vill veta mer