Kundupplevelseindex

Kundupplevelseindex är ett nyckeltalför att mäta upplevelsen av kundupplevelsen och bygger på flera olika frågor som mäter kundupplevelsen utifrån de olika delar som kundupplevelsen omfattar.

Kundupplevelseindex mäter olika aspekter som påverkar kunden både före, under och efter leverans och  kundupplevelseindex omfattar därmed  mer eller mindre hela kundresan summerat i ett enda övergripande nyckeltal.

Eftersom kundresan ser olika ut för olika verksamheter så byggs kundupplevelseindex upp av olika frågor utifrån vilka mätpunkter som är relevanta för att skapa en bra kundupplevelse för just er verksamhet.

Kundupplevelseindex

Genom att kundupplevelseindex blir kopplat till ett flertal frågor som mäter kundupplevelsen från flera olika vinklar, kontaktytor och steg i kundresan blir kundupplevelseindex ett mycket tillförlitligt nyckeltal för hur väl ni lyckas i att levererar en riktigt bra kundupplevelse.