Lojalitetsindex

Lojalitetsindex är ett nyckeltalen för att beskriva grafen av kundlojalitet. Lojalitetsindex är ett sammanslaget värde som bygger på resultatet av tre frågor som är kopplat till olika typer kundlojalitet. Medelvärdet på frågornas resultat räknas om till ett indexvärde på 0-100 på samma sätt som för NKI vilket gör det enkelt att sätta resultaten i relation till varandra.

Vårt Lojalitetsindex bygger bland annat vilja att göra återköp och att viljan rekommendera till andra. 

Genom att mäta kundlojalitet genom att aggregera resultatet av flera frågor får vi ett tillförlitligt nyckeltal för graden av kundlojalitet än genom att endast en fråga (som tex NPS).