Lojalitetsindex

Lojalitetsindex är ett nyckeltalen för att beskriva grafen av kundlojalitet. Lojalitetsindex är ett sammanslaget värde som bygger på resultatet av fyra frågor som är kopplat till olika typer kundlojalitet. Vi mäter bland annat vilja att göra återköp och att rekommendera till andra. 

Genom att mäta kundlojalitet med flera frågor får vi ett tillförlitligt nyckeltal för graden av kundlojalitet.

Jag vill veta mer