Kundinvolvering för produkt- och tjänsteutveckling

Genom olika typer av kundinvolvering kan vi hjälper er att validera att den tänkta utvecklingen för en ny vara eller tjänst är i linje med kundernas behov och önskemål. 

Kundinvolvering kan med fördel göras under flera olika faser under produkt- eller tjänsteutvecklingen. Ni kommer att få värdefulla insikter som gör att det är större chans att er produkt tas väl emot av användarna. 

Kundinvolvering

Kundinvolvering ger många fördelar

Om ni vill testa en produkt eller tjänst före lansering kan ett kan kundinvolvering ge viktiga insikter kring hur er målgrupp upplever det tänkta olika produkt- eller tjänstekonceptet.

Kundinvolvering kan bla. tydliggöra vilka funktioner som kunderna använder och uppskattar och vilka bakomliggande behov kunderna vill lösa, hur användarvänlig ert erbjudande är, vilka behov de fyller och även ge förslag på förbättringar och identifiera problem.

 

Genomförande utifrån era behov

Vi kan använd flera olika metoder för olika former av kundinvolvering i produkt- och tjänsteutveckling. Exempel på metoder är djupintervjuer, fokusgrupper med kunder, användartester och dagböcker.

Utifrån era behov arbetar vi fram ett förslag på ett upplägg för att samla in feedback utifrån era behov, antingen från befintliga kunder eller från en tilltänkt målgrupp.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni ha hjälp med kundinvolvering?