Kartläggning av kundresan

En kartläggning av kundresan visar hur olika delar av er organisation påverkar kunderna och hur alla delar tillsammans påverkar den totala kundupplevelsen. Kundresan ger en bra överblick över hur kunden interagerar, tänker och känner i kontakten med er verksamhet.

Vid en kartläggning av kundresan hjälper vi er att skapa en tydlig bild över vilka delar i kundresan som fungerar bra respektive dåligt ur kundens perspektiv. Arbetet resulterar i en eller flera kundresekartor som visualiseringar bla. vad kunden gör, tänker och känner vid olika interaktionstillfälle med er verksamhet.

 

Kartläggningen av kundresan på fler olika nivåer

Beroende på vilken detaljnivå kundresan kartläggs på så får man olika resultat. En holistisk kundresan som mappar upp hela kundresan ger en översiktsbild för att skapa en större förståelse inom er organisation för hur kundresan ser ut. Den holistiska kundresan behöver dock ofta kompletteras med mer detaljerade kundresor/processkartor för att visualisera var och hur man kan förbättra de enskilda stegen i kundresan som kunderna går igenom.

 

Kundresor bör bygga på kundinsikt

Kartläggningen av kundresan bör alltid bygga på gedigen kundinsikt för att säkerställa att kartläggningen verkligen stämmer överens med kundernas upplevelse. Att rita en kundresa utan gedigen kundinsikt ger bara ett flödesschema och det är inte alls samma sak som en kundresekarta. Att kartlägga kundresan kräver att man använder ett utifrån-in perspektiv och då kan man inte utgå från hur medarbetarna tror att kundresan ser ut och vad medarbetarna tror att kunderna upplever i kundredans olika faser.

Vi har stor erfarenhet av att ta fram den typ av kundinsikt som krävs få ett bra underlag till arbetet med kundresan. För att samla in input från kunderna kan vi göra tex. djupintervjuer, fokusgrupper, observationer, kundundersökningar och även titta på andra datakällor som kundklagomål osv. Vi använder oss dock naturligtvis även av information från er egen personal då dessa också sitter på värdefull kunskap från sin interaktion med kunderna.

 

Kundresan kan bland annat tydliggöra följande:

  • Hur kunden agerar i olika faser före, under och efter ett köp.
  • Hur går en leverans till både utifrån ert och kundens perspektiv.
  • Vilka processer kan effektiviseras.
  • Vilka moment i kundresan anser kunderna att är krångliga.
  • Hur förflyttas kunden mellan olika kanaler och kontaktytor.
  • Var i kundresan ni har bäst möjlighet att ge kunden ett mervärde.
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni kartlägga kundresan?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer