Kundupplevelseanalys

Vår kundupplevelseanalys ger er en djupgående och omfattande kartläggning och analys av den kundupplevelse som ni levererar. Kundupplevelseanalysen ger er ett gediget och insiktsgivande beslutsunderlag av kundinsikter som identifiera problem och möjligheter.

Vi kombinerar olika undersökningsmetoder och datakällor till en samlad analys i syfte att på djupet identifiera vad era kunder upplever som positivt respektive negativt i relation till er.

Genom att vi kombinerar olika datakällor och metoder genererar kundupplevelseanalysen djupare kundinsikter än en vanlig kundundersökning.

 

Kombination av olika datakällor

Vår kundupplevelseanalys kombinerar flera kvalitativa studier (som djupintervjuer, fokusgrupper och/eller observationer) och information från kvantitativa kundundersökningar (antingen er befintliga kundundersökning eller en via oss). Hårda fakta som finns i era CRM-system, ärendeloggar, kundklagomål osv. är andra exempel på datakällor som med fördel också inkluderas i analysen.

Våra konsulter kan dessutom kartlägga kundresan eller göra egna tester och genomkörningar av olika scenarion som har identifierats som kritiska steg i kundresan. Vilka datakällor och metoder vi inkluderar i analysen beror på er ambitionsnivå och vad vi anser att blir är lämpligt i just ert fall.

 

Kundupplevelseanalys

Analys och rapport som inspirerar

Resultatet från vår analys av kundupplevelsen redovisas i en gedigen skriftlig rapport med grafiska modeller, snygga och lättlästa diagram, kundcitat mm. Vi summerar och analyserar resultatet av allt material vi gått igenom och presenterar slutsatser och ger rekommendationer på konkreta åtgärder utifrån analysen i en summerande rapport och i en muntlig presentation.

Kundupplevelseanalys rapport

En kundupplevelseanalys kan med fördel kombineras med att vi gör en kartläggning av kundresan om ni inte redan har genomfört en sådan. De insikter som kundupplevelseanalysen ger utgör en bra bas för att beskriva kundresan ut ett kundperspektiv.

Vi rekommenderar att en kundupplevelseanalys omfattar alla kanaler där ni möter era kunder för att säkra upp att ni levererar en bra kundupplevelse i alla kanaler. Vi kan dock även göra en avgränsad analys där vi koncentrera oss till en eller ett par enskilda kanaler (tex. er webbsida, eller er kundtjänst) och/eller bara vissa av kundens interaktionstillfällen (tex. köp, service, support osv).

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni veta mer om vår kundupplevelseanalys?

 


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.