Pulsundersökning / pulsmätning

Med en pulsundersökning riktad till era medarbetare kan vi hjälpa er att känns pulsen på arbetsplatsen.

Ni för en skräddarsydd pulsundersökning anpassat till era förutsättningar och önskemål. Vi tar fram ett kundanpassat upplägg där frågor, insamling av svar och rapportering utformas i samråd med er.

Pulsundersökningar kan gärna samköras med en större medarbetarundersökning för att kunna dra nytta av styrkorna från båda dessa typer av undersökningar.

 

Pulsundersökning anpassad till era behov

Undersökningen kan utformas på lite olika sätt utifrån olika syften och behov. Enkäten kan exempelvis utformas för att följa upp problem som en mer omfattande medarbetarundersökning har identifierat.

För att säkerställa maximal relevans kan vi anpassa frågorna i er pulsundersökning så att olika frågor ställs för olika grupper av medarbetare.

Insamling av svar sker vanligtvis med en mobilanpassade webbenkät som skickas ut via e-post eller via SMS. Därmed så krävs ingen nedladdning av mobilapp för att delta i undersökningen.

Antingen laddar nu upp mottagarna till undersökningen själva eller också hanterar vi detta åt er.

 

Tydlig och lättöverskådlig rapportering

Resultatet presenterar vi antingen via en webbaserad rapportportal eller som rapport i Power point.

Via webbportalen får era chefer individanpassade rapporter med färdiga vyern som redovisar resultat över tid samt en jämförelse med organisations resultat.

Vi kopplar även på larmsystem som skickar notiser till berörda personer vid låga betyg för tex. medarbetarengagemang eller vid för höga nivåer av stress.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Totalrapport med resultat över tid och jämförelse mellan enheter organisatorisk enhet.
  • Tydlig och lättläst grafisk presentation av resultatet.
  • Egna rapporter per organisatorisk enhet.
  • Webbaserad rapportering och/eller rapporter i power point.
  • Larmsystem med aviseringar vid låga resultat/negativ utveckling av resultat.

 

Vi stöttar er hela vägen

För oss är det viktigt att våra undersökningar leder till förbättringar. Därför hjälper vi er gärna att sätta en arbetsprocess kring er pulsundersökning då det gäller insamling av svar, rapportering och utveckling av åtgärder.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni göra en pulsundersökning bland era medarbetare?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.