Senaste inläggen

15 tips för en kundupplevelse i världsklass

Vad är kundupplevelse och vad kan man göra rent konkret för att leverera en riktigt bra kundupplevelsen? Det är några…
Läs mer

Tips inför att köpa / göra en marknadsundersökning

För många kan en marknadsundersökning vara en tjänst som de aldrig tidigare har köpt. Den här guiden innehåller tips för…
Läs mer

Kundupplevelsens betydelse. En rapport om betydelsen av en bra kundupplevelse

Vilken betydelse har kundupplevelsen för kundernas grad av kundnöjdhet, vilja att göra återköp, lojalitet och vilja att rekommendera osv. Detta…
Läs mer
Webbenkät

Ett enkätverktyg gör ingen undersökning

Det blir allt vanligare att företag genomför sin egen kundundersökning (eller medarbetarundersökning) med hjälp av enkätverktyg som de hanterar på egen…
Läs mer

Sluta försöka överträffa kundens förväntningar. Börja leverera fantastiska kundupplevelser

Allt för ofta får man höra att det gäller att överträffa kundernas förväntningar för att skapa nöjda och lojala kunder….
Läs mer

Anpassa frågorna i er kundundersökning

Frågorna i en kundundersökning bör alltid utformas med tanke på vad man ska mäta. Det finns nämligen ingen ”ultimat fråga” för att mäta…
Läs mer
NKI

Förklaring av NKI – Nöjd Kund Index.

NKI (Nöjd Kund Index) är det huvudsakliga mätvärdet/nyckeltalet i många kundundersökningar. NKI används för att mäta graden av övergripande kundnöjdhet…
Läs mer

Reflektioner kring kundklubbar och lojalitetsprogram

För ett par veckor sedan gick Coop ut med att de skrotar sitt nuvarande system med medlemsåterbäring på grund av…
Läs mer

Net Promoter Score överskattar mängden negativa rekommendationer med nästan 300 %

Net promoter score överskattar kraftigt mängden kunder som ger negativa rekommendationer enligt en intressant artikel från ForeSee där de jämfört Net promoter score…
Läs mer

Kundnöjdhet påverkar aktiekursen positivt

Kundnöjdhet är lönsamt. Det finns dock de som menar att kundnöjdhet inte är vidare eftersträvansvärt kundnöjdhet saknar betydelse för företags…
Läs mer

Kundinvolvering för smartare produktutveckling

Inom forskningen inom produkt- och tjänsteutveckling har man länge insett fördelarna med att ta hjälp av kunderna (kundinvolvering) för att…
Läs mer