Koncepttester och kundinvolvering

Genom koncepttester och andra typer av kundinvolvering hjälper vi till att säkerställa att era produkter och tjänster utvecklas utifrån kundens perspektiv. Med hjälp av koncepttester och kundinvolvering kan era produkter och/eller tjänster utvecklas utifrån kundens perspektiv.

Genom kundinvolvering via tex. koncepttester kan vi hjälpa er att samla in viktig feedback innan det görs större förändringar/investeringar i kundupplevelsen. Koncepttest kan användas för att validera att den tänkta utvecklingen är i linje med kundernas behov och önskemål och vi kan fånga in viktig feedback för att utveckla konceptet vidare.

Kundinvolvering

Kundinvolvering ger många fördelar

Om ni har flera olika alternativa tjänstekoncept att välja mellan att vidareutveckla eller om ni vill testa en vara eller tjänst före lansering kan ett koncepttest ge viktiga insikter kring hur er målgrupp upplever olika produkt- eller tjänstekoncept.

Kundinvolvering och koncepttester kan bla. tydliggöra vilka funktioner som kunderna använder och uppskattar och vilka bakomliggande behov kunderna vill lösa och de nyttor som kunderna är ute efter. Kundinvolvering ger dessutom en snabbare utvecklingsprocess då en mycket stor mängd idéer till nya produkter/tjänster kan samlas in på kort tid.

Vi kan använd flera olika metoder för olika former av koncepttest och att involvera kunderna att generera kundinsikt för tjänsteutveckling. Exempel på metoder är djupintervjuer och/eller fokusgrupper med kunder, användartester och dagböcker.

 

Vill ni veta mer om konceptester eller kundinvolvering?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Kommentar från våra kunder

KRAV

Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen

Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna

Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Eksjö Kommun

Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN

Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort

Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Ett urval av våra kunder