Koncepttester och kundinvolvering

Genom koncepttester och andra typer av kundinvolvering hjälper vi till att säkerställa att ni får in kundens perspektiv vid utveckling av era produkter och tjänster. Med input från kunderna kan era produkter och/eller tjänster utvecklas utifrån kundens perspektiv.

Ett koncepttest och andra typer av kundinvolvering gör att vi kan fånga upp viktig feedback inför fortsatt utveckling innan det görs större förändringar/investeringar i kundupplevelsen. Koncepttest kan användas för att validera att den tänkta utvecklingen är i linje med kundernas behov och önskemål och vi kan fånga in viktig feedback för att utveckla konceptet vidare.

 

Kundinvolvering ger många fördelar

Om ni har flera olika alternativa tjänstekoncept att välja mellan att vidareutveckla eller om ni vill testa en vara eller tjänst före lansering kan ett koncepttest ge viktiga insikter kring hur er målgrupp upplever olika produkt- eller tjänstekoncept.

Kundinvolvering och koncepttester kan bla. tydliggöra vilka funktioner som kunderna använder och uppskattar och vilka bakomliggande behov kunderna vill lösa och de nyttor som kunderna är ute efter. Kundinvolvering ger dessutom en snabbare utvecklingsprocess då en mycket stor mängd idéer till nya produkter/tjänster kan samlas in på kort tid.

 

Vi kan använd flera olika metoder för olika former av koncepttest och att involvera kunderna att generera kundinsikt för tjänsteutveckling. Exempel på metoder är djupintervjuer och/eller fokusgrupper med kunder, användartester och dagböcker.

 

Vill ni veta mer om konceptester eller kundinvolvering?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer