Koncepttester och kundinvolvering

Komcepttest och olika typer av kundinvolvering  hjälper er att utformas eller testa en vara/tjänst innan den lanseras på marknaden.

Koncepttester kan användas för att validera att den tänkta utvecklingen för en ny vara eller tjänst är i linje med kundernas behov och önskemål. Utrustade med insikterna kan ni fatta rätt beslut i utvecklingen.

 

Kundinvolvering

Kundinvolerad tjänstedesign ger många fördelar

Om ni vill testa en vara eller tjänst före lansering kan ett koncepttest ge viktiga insikter kring hur er målgrupp upplever olika produkt- eller tjänstekoncept.

Kundinvolvering och koncepttester kan bla. tydliggöra vilka funktioner som kunderna använder och uppskattar och vilka bakomliggande behov kunderna vill lösa.

Vi kan använd flera olika metoder för olika former av koncepttest och för att involvera kunderna i produkt- och tjänsteutveckling. Exempel på metoder är djupintervjuer, fokusgrupper med kunder, användartester och dagböcker.

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni ha hjälp med konceptest eller kundinvolvering?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer