Lojal medarbetarindex LMI – nyckeltal för att mäta medarbetarnas lojalitet

Lojal medarbetarindex (LMI) är ett av nyckeltalen i vår medarbetarundersökning och det mäter hur lojala medarbetarna är gentemot sin arbetsgivare. Lojal medarbetarindex ger er ett nyckeltal att tex. sätta i relation med exempel faktisk personalomsättning.

Lojal medarbetarindex består bla. av en fråga om medarbetarna vill stanna hos samma arbetsgivare.

 

Till Medarbetarundersökning

Läs om Nöjd medarbetarindex

Läs om Engagerad Medarbetarindex