NMI – nöjd medarbetarindex – nyckeltal för att mäta medarbetarnas nöjdhet

NMI – Nöjd medarbetarindex  är ett vanligt nyckeltal i medarbetarundersökningar. Nöjd medarbetarindex används som ett övergripande nyckeltal för att mäta och beskriva graden av nöjdhet som medarbetarna totalt sett känner med sin arbetssituation.

Det finns många olika former av nöjd medarbetarindex men det som troligtvis är vanligast och mest etablerat är det NMI som SCB använder sig av. Detta nöjd medarbetarindex mäts med tre frågor på skalan 1- 10. Resultatet av de tre frågorna räknas ihop och omvandlas sedan med en enkel formel till ett indexvärde mellan 0-100.

 

Frågor för NMI – Nöjd medarbetarindex

För att mäta Nöjd medarbetarindex mäter man ofta den totala graden av nöjdhet utifrån tre olika frågeställningar enligt nedan.

1. Hur nöjd man är totalt sett med sin arbetssituation

2. Hur väl arbetsgivaren lever upp till medarbetarens förväntningarna

3. Hur nära medarbetaren anser att dennes arbetssituation kommer en tänkt ideal arbetssituation.


Frågor för nöjd medarbetarindex NMI

 

Till Medarbetarundersökning

Läs om Engagerad medarbetarindex

Läs om Lojal medarbetarindex