Engagerad medarbetarindex EMI – nycketal för att mäta medarbetarengagemang

Engagerad medarbetarsindex (EMI) är det nyckeltal vi använder för att mäta och beskriva graden av medarbetarengagemang.  Medarbetarnas engagemang är en mycket viktig framgångsfaktor men medarbetarengagemang är inte samma sak som nöjdhet (NMI) och medarbetarengagemang drivs av andra faktorer än det som driver nöjdhet. Därför behöver man mäta medarbetarengagemang separat från nöjdhet.

Frågorna som ingår i vårt Engagerad medarbetarsindex är utformade just för att mäta medarbetarengagemang och det är ett av våra tre övergripande nyckeltal som vi vanligtvis mäter i vår medarbetarundersökning.

Vi mäter medarbetarengagemang med hjälp av tre frågor som återspeglar nivån av medarbetarengagemang, det sammanlagda resultatet av dessa frågor ger oss värdet på Engagerad medarbetarindex.

 

Till Medarbetarundersökning

Läs om Nöjd medarbetarindex

Läs om Lojal medarbetarindex