Tjänster

Kunder

Medarbetare

Marknad

Varumärke & Image

Workshops

Kundupplevelsediagnos

Vår kundupplevelsediagnos ger er en djupgående och omfattande kartläggning och analys av den kundupplevelse som ni levererar till era kunder. Kundupplevelsediagnosen ger er ett insiktsgivande beslutsunderlag som hjälper er att skapa en bättre kundupplevelse.

Vi kombinerar olika undersökningsmetoder och datakällor till en samlad analys för att identifiera vad era kunder upplever som positivt respektive negativt i olika steg i kundresan och i olika kanaler. Via denna djupdykning genereras fördjupade kundinsikter som bl.a. identifierar pains and gains och utvecklingsmöjligheter.

 

 

Genom att kombinera flera olika datakällor ger kundupplevelsediagnosen en mer djupgående insikter än en vanliga kundundersökning. Vår kundupplevelsediagnos bygger både på kvalitativa studier som djupintervjuer, fokusgrupper och/eller observationer med era kunder och information från kvantitativa kundundersökningar (antingen er befintliga kundundersökning eller nya via oss). Våra konsulter kan dessutom kartlägga kundresan eller göra genomkörningar av olika scenarion som är kritiska steg i kundresan.

 

Kundupplevelsediagos

Resultatet från vår analys av kundupplevelsen redovisas i en skriftlig rapport med rekommendationer på konkreta åtgärder. Kundupplevelsediagnosen kan med fördel kombineras med att vi gör en en kartläggning av kundresan om ni inte redan har genomfört en sådan.

Vi rekommenderar att en kundupplevelsediagnos omfattar alla kanaler där ni möter era kunder för att säkra upp att ni levererar en bra kundupplevelse i alla kanaler. Vi kan dock även göre en mindre analys där vi koncentrera oss till en eller ett par enskilda kanaler (tex. er webbsida, eller er kundtjänst) och/eller bara vissa av kundens interaktionstillfällen (tex. köp, service, support osv).

 

 

Vill ni göra en kundupplevelsediagnos?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

?php wp_reset_query(); ?>

Jag vill veta mer