Blogg

Latest Posts

24 Nov 2017

Förstör inte er medarbetarundersökning med jämförelsetal

Skriven av Kommentera

Det är ganska vanligt att olika undersökningsföretag som genomför medarbetarundersökningar erbjuder jämförelsetal som bygger på resultatet från andra företag som genomför samma medarbetarundersökning. Inte sällan ställs det även krav på jämförelsetal vid upphandlingar av medarbetarundersökning. Varför då kan man undra?

Vad förväntar man sig egentligen att uppnå för effekt genom att jämföra resultatet på sin medarbetarundersökning?

På vilket sätt kommer det hjälpa organisationen framåt att veta hur man ligger till i förhållande till ett jämförelsetal från andra organisationer?

Jämförelsetal för medarbetarundersökningar

 

Förstör inte er analys med benchmarking

Lika lite som man an jämföra sig med konkurrenternas årsredovisningar för att hitt åtgärder för att utveckla företagets ekonomi kan man identifiera rätt åtgärder för att förbättra medarbetarnas nöjdhet och engagemang genom att jämföra siffrorna från sin medarbetarundersökning med externa jämförelsetal. Man ser visserligen om man ha högre eller lägre siffror men det säger inget om vilka de underliggande problemen är, vilka de starkaste drivkrafterna är.

Det säger inget som helst om vad företaget ska göra för att uppnå bättre resultat i framtiden. Börjar man även prioritera utifrån jämförelsetalen så kan det bli riktigt fel. Att prioriterar de områden som man har relativt låga betyg på jämfört med jämförelsetalen istället för det som har störst betydelse för medarbetarna utifrån deras arbetssituation i den egna organisationen kommer leda till felprioriteringar.

Den enda nyttan med jämförelsetal är att man kan få sig en ögonöppnare om man ser att resultatet är väldigt lågt jämfört med snittet. Är det egna resultatet bättre så kan ledningen klappa sig själva på axeln. Om den egna organisationen har fått ett lågt betyg på ett område så kan ledningen till och med hänvisa till att det är i linje med jämförelsetalen som motiv för att slippa lägga resurser på att vidta åtgärder.

 

Är vi bättre än snittet? Hur ligger vi till jämfört med andra företag?

Inget av svaren på dessa frågor spelar någon roll för att identifiera vilka områden som just ni ska prioritera. Det ni bör prioritera bör istället styras av resultatet på er undersökning och hur dessa faktorer påverkar nöjdhet och eller medarbetarengagemanget hos medarbetarna på just er arbetsplats.

Så min uppmaning är att strunta i jämförelsetalen och se till att ni istället ställer de frågor som är relevanta för just er verksamhet istället. Det kommer ge er en mycket bättre medarbetarundersökning genom att ni kan få en undersökning som är anpassad till just er verksamhet. Se till att få en analys som utgår i från vad som är viktigt för era medarbetare i den situation ni som företag och medarbetarna befinner sig.

 

Har du en annan uppfattning om nyttan av extern benchmarking och jämförelsetal? Berätta gärna!

 

Relaterade tjänster från Next: Medarbetarundersökning

Taggar:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *