Blogg - Inlägg med tagg: Benchmarking

Latest Posts

24 nov 2017

Förstör inte er medarbetarundersökning med jämförelsetal

Skriven av Sven-Tore Bengtsson 2 Kommentarer

Att jämföra resultatet från sin medarbetarundersökning med resultatet för andra företag kan vara intressant men det kan även innebära att man lägger fokus på fel saker.

Jämförelsen kan leda till och att man inte gör rätt prioriteringar då det gäller att förbättra medarbetarupplevelsen i den egna organisationen.

Externa jämförelsetal leder inte till utveckling

Det är ganska vanligt att olika undersökningsföretag som genomför medarbetarundersökningar erbjuder jämförelsetal som bygger på resultatet från andra företag. Inte sällan ställs det även krav på jämförelsetal när en medarbetarundersökning ska upphandlas. Varför då kan man undra?

På vilket sätt hjälper det organisationen framåt i sin egen utveckling att veta hur man ligger till i förhållande till ett jämförelsetal från andra organisationer?

Lika lite som man kan jämföra sig med andra företags vinstmarginal för att hitta åtgärder för att utveckla det egna företagets ekonomi kan man identifiera rätt åtgärder för att förbättra medarbetarnas nöjdhet och engagemang genom externa jämförelsetal.

Man ser visserligen om man ha högre eller lägre resultat för tex. Nöjd medarbetar index. än de man jämför med, men detta hjälper inte att ta prioritera rätt eller att ta fram rätt åtgärder i den egna verksamheten.

 

Jämförelsetal för medarbetarundersökningar

 

Därför ska man inte göra prioriteringar utifrån externa jämförelsetal

Jämförelsetal från någon typ av extern jämförelsegrupp säger inget om vilka de underliggande problemen är och vilka områden som ska prioriteras då det gäller den egna organisationens arbetsmiljö. Det är ju ändå den egna förbättringen som bör vara målet oavsett om har högre resultat än ändra eller inte.

Börjar man prioritera hur de egna resultaten står sig i förhållande till jämförelsetalen så kan det bli riktigt fel.

Är det egna resultatet bättre än jämförelsetalet kan ledningen klappa sig själva på axeln. Om den egna organisationen har fått ett lågt betyg på ett område kan ledningen istället lockas att hänvisa till jämförelsetalen som motiv för att slippa att vidta åtgärder.

 

Hur ligger vi till jämfört med andra företag?

Svaret på denna fråga spelar ingen roll för att identifiera vilka områden som er organisation ska prioritera. Det ni bör prioritera bör styras av hur olika faktorer påverkar nöjdhet och/eller medarbetarengagemanget inom just er organisation.

Har du en annan uppfattning om bristen på nyttan av extern benchmarking och jämförelsetal för medarbetarundersökningar? Kommentera gärna!

 

 

Relaterade tjänster från Next:
Medarbetarundersökning

Taggar: