Blogg - Arkiv

Latest Posts

24 nov 2017

Förstör inte era medarbetarundersökningar med jämförelsetal

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Det är ganska vanligt att olika undersökningsföretag som genomför medarbetarundersökningar erbjuder jämförelsetal som bygger på resultatet från andra företag som använder samma frågor. Inte sällan ställs det även krav på jämförelsetal vid upphandlingar av medarbetarundersökningar. Varför då kan man undra?

Vad förväntar man sig egentligen att uppnå för effekt genom att jämföra resultatet med andra?

På vilket sätt kommer det hjälpa organisationen framåt i sin utveckling att veta hur man ligger till i förhållande till ett jämförelsetal från andra organisationer?

Jämförelsetal för medarbetarundersökningar

 

Förstör inte er analys med benchmarking

Lika lite som man kan jämföra sig med konkurrenternas årsredovisningar för att hitta åtgärder för att utveckla företagets ekonomi kan man identifiera rätt åtgärder för att förbättra medarbetarnas nöjdhet och engagemang genom att jämföra siffrorna på tex. Nöjd medarbetar index med externa jämförelsetal. Man ser visserligen om man ha högre eller lägre siffror men det hjälper inte till att ta prioritera rätt eller att ta fram rätt åtgärder. Jämförelsetalen säger inget om vilka de underliggande problemen är, vilka de starkaste drivkrafterna är och vilka områden som ska prioriteras i den egna organisationens arbetsmiljö.

Benchmarking med jämförelsetal från andra organisationer säger inget som helst om vad den egna verksamheten behöver göra för att uppnå bättre resultat i framtiden. Börjar man prioritera utifrån jämförelsetalen så kan det bli riktigt fel. Att prioriterar de områden som man har relativt låga betyg på jämfört med jämförelsetalen för andra organisationer istället för det som har störst betydelse för medarbetarna i den egna organisationen kommer det leda till felprioriteringar.

Är det egna resultatet bättre än jämförelsetalet så kan ledningen klappa sig själva på axeln. Om den egna organisationen har fått ett lågt betyg på ett område så kan ledningen till och med hänvisa till att det är i linje med jämförelsetalen som motiv för att slippa lägga resurser på att vidta åtgärder.

 

Är vi bättre än snittet? Hur ligger vi till jämfört med andra företag?

Inget av svaren på dessa frågor spelar någon roll för att identifiera vilka områden som just ni ska prioritera. Det ni bör prioritera bör istället styras av resultatet på er egen medarbetarundersökning och hur dessa faktorer påverkar nöjdhet och eller medarbetarengagemanget hos medarbetarna på just er arbetsplats.

Så min uppmaning är att strunta i jämförelsetalen i medarbetarundersökningar och se till att ni istället ställer de frågor som är relevanta för just er verksamhet istället. Att ha frågor som passar er organisation kommer ge en mycket bättre medarbetarundersökning genom att ni kan få frågor som är anpassad till just er verksamhet. Se till att få en analys som identifierar vad som är viktigt för era medarbetare i den situation ni som företag och medarbetarna befinner sig.

Har du en annan uppfattning om nyttan av extern benchmarking och jämförelsetal? Berätta gärna!

 

Relaterade tjänster från Next: Medarbetarundersökning

Taggar: