Blogg - Inlägg med tagg: kundinviolvering

Latest Posts

Kundinvolvering för smartare produktutveckling

Skriven av Sven-Tore Bengtsson

Inom forskningen inom produkt- och tjänsteutveckling har man länge insett fördelarna med att ta hjälp av kunderna (kundinvolvering) för att komma på idéer till nya och eller förbättrade produkter och för att utvärdera olika lösningar. Att involvera kunderna har visat sig att leda till mer användarvänliga lösningar med ökat värde för kunderna och därmed även för företaget genom ökad försäljning.

En stor del av kunderna kommer att älska att få vara involverad i att utveckla nya produkter och det kan leda till ökad lojalitet då de känner att ni respekterar och värdesätter deras åsikter  när ni ber om kundernas hjälp. Det kan snarare vara svårt att välja vilka som ska involveras än att hitta personer som är villiga att dela med sig av sina åsikter.

Kundinsikt som grund

Det finns många olika metoder för kundinvolvering men även via en vanlig kundundersökning kan man hitta mycket användbar information för att utveckla sitt erbjudande. I kommentarer och öppna svar så ger kunderna många gånger mycket intressanta och konkreta förslag på förbättringar. Kunderna kan ofta ha infallsvinklar på lösningar, och påtala problem som man som leverantör är för ”hemmablind” för att upptäcka. Denna (ofta redan tillgängliga) information kan vara en bra startpunkt för att vidare utveckla en produkt.

 

Man kan även använda sig av fler olika sätt att involvera kunderna med just produktutvecklingen som huvudfokus. Det kan handla om allt från att få allmänheten att rösta på vilken smak det ska vara på en ny typ av chips till att kunderna ska föra dagbok kring hur, när, var och en produkt används. Andra metoder är tex. djupintervjuer, fokusgrupper, observationer och testgrupper som kan få kunderna att dela med sig av sina tankar kring både befintliga och nya produkter.

 

För att lyckas med kundinvolveringen är det viktigt att ”rätt kunder” involveras. Vissa kunders åsikter och medverkan kan till och med leda till att fel beslut tas.  Det gäller därför att hitta rätt kundgrupp att involvera beroende på vilken målgrupp man riktar sig mot.

Relaterade tjänster: Koncepttest och kundinvolvering